Redegeld ICT

  

“Een computer doet wat je vraagt, niet wat je DENKT dat je vraagt.”

Even kennis maken.

Ben ik uw ICT trainer/coach?
Een ICT trainer/coach gaat voor een duurzaam resultaat en begeleidt daarom basisscholen bij het verankeren van ICT in het lesaanbod en ondersteunt de leerkrachten bij het geven van ICT lessen.

Natuurlijk met een doorgaande leerlijn en volgens de directe instructie model.

Een ICT coach leert scholen ICT en nieuwe media aan te bieden in de context van het dagelijks leven van het kind. Kinderen leren hierdoor nieuwe vaardigheden, oplossingsgericht en creatief te denken. Dit draagt ertoe bij dat kinderen zich in de breedste zin kunnen ontplooien. ICT en nieuwe media is niet alleen goed voor hen, maar is voor onze huidige generatie al elke dag aanwezig. Goed ICT en nieuwe media onderwijs draagt bij aan een computer, mobiele device, mediawijs en oplossend gericht denken kind. En dat is weer goed voor de toekomst van Nederland.

Een goede toekomst voor een kind
Uitleg over ICT en de nieuwe media helpt kinderen om de wereld om hen heen beter te begrijpen. Bewustwording van ICT en de nieuwe media creëert bovendien meer beroepskeuzemogelijkheden voor de toekomst. Daarom is het belangrijk dat kinderen al op de basisschoolleeftijd goed met ICT en de nieuwe media omgaan.

Interesse in ICT-coach?
De ICT coach is een ervaren man of vrouw die werkzaam is geweest of zelfs nog is in het basisonderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) . Samen met de ICT coach onderzoekt uw school  door middel van de ICT en nieuwe mediascan  in hoeverre ICT en nieuwe media al in de school is verankerd en wat de vervolgstappen zullen zijn.

Dit wordt vastgelegd in een schoolwerkplan waarmee de ICT coördinator en het team aan de slag kunnen.

Wilt u zich laten ondersteunen door een ICT coach of meer informatie? Neem dan contact met ons op.

 

Kan niet bestaat wel degelijk, maar ik laat zien dat het beoogde doel via een omweg wel bereikt kan worden.

Als NOMC mediacoach en ICT lessen ontwikkelaar blijft ik vechten voor een goed ICT lespakket binnen het PO/VO onderwijs.

Kortom ICT van AtotZ

Uw organisatie naar een hoger ICT niveau, dan bent u bij mij aan het juiste adres.

 

logo-redegeld-zzp.png Onderwijskundig Adviseur ICT en Nieuwe Media Logo_gecertificeerd_Nationaal_MediaCoach.jpg mw-234x60.png

 

 

Cloud computing     Nieuws     Admin     Contact     Even voorstellen     Gmail beveiligen     Blog     Home