ICT in het Onderwijs Tijdens en Na Corona: Een Gemiste Kans? –

Aangevuld met Feedback van onderwijscollega Mastodon
https://mstdn.social/@Grietwerk

Toen in 2020 het coronavirus de wereld overnam, moesten we allemaal snel schakelen – en het onderwijs al helemaal. Scholen gingen dicht, en voilà, opeens zaten we allemaal in Microsoft Teams of Zoom voor de lessen. Het was een tijd waarin ICT (dat zijn al die digitale tools en het internet) het onderwijs van de ondergang redde. Niet alleen bleef de boel zo draaiende, maar we ontdekten ook nieuwe manieren om te leren en te onderwijzen.

Wat ICT deed tijdens de lockdown

Ineens waren digitale lessen de norm. Met tools als Google Classroom en Microsoft Teams bleven docenten en studenten met elkaar in verbinding. Het was echt een mooie reddingsboei: lessen gingen door, huiswerk werd ingeleverd, en iedereen kon bijblijven, ook al zaten we niet fysiek bij elkaar. Kennen we de scholen nog die tasje uitdeelde bij de school deur.

De pluspunten van ICT in het onderwijs

Die hele periode liet zien hoe handig technologie kan zijn voor leren. Iedereen pikte nieuwe digitale skills op, van hoe je online samenwerkt tot zelfstandig studeren via het internet. Voor leraren was het een eye-opener over hoe je onderwijs kunt personaliseren met technologie, zodat het beter past bij wat elke leerling nodig heeft.

En nu? Terug naar het oude normaal?

Maar nu alles weer “normaal” wordt, lijken we een beetje te vergeten wat we allemaal hebben geleerd over onderwijs met ICT. Scholen vallen terug op de oude manier van doen, en de telefoons en tablets die zo belangrijk waren, worden nu vaak gezien als stoorzenders. Scholen moeten  ze zelfs helemaal gaan verbannen.

**Feedback Integratie: Uitdagingen en Perspectieven**

Een interessante observatie is dat leerlingen online actief bleven en veel docenten de meerwaarde van digitaal onderwijs zagen. Echter, de transitie naar digitaal onderwijs bracht ook zorgen met zich mee. Sommige docenten vreesden bijvoorbeeld weerstand van collega’s bij het voortzetten van online lessen, omdat niet iedereen de digitale verschuiving omarmde. Deze weerstand kan wijzen op de noodzaak van een duidelijk schoolbeleid dat innovatie in het onderwijs ondersteunt. Daarnaast kwam naar voren dat de leeropbrengsten via digitale middelen soms als minder werden ervaren. Dit benadrukt de behoefte aan onderzoek naar effectieve digitale onderwijsmethoden en de integratie ervan met traditionele lesmethodes om de leeropbrengsten te optimaliseren. Zelf ervaar ik dit niet, gebruik nog regelmatig de hybride omgeving en onze lesrooster is nog steeds ook teammeeting

Hoe moet het verder met ICT in het onderwijs?

De grote vraag is: gooien we nu alles wat we hebben geleerd overboord, of vinden we een manier om de beste elementen van digitaal en traditioneel onderwijs te combineren? De pandemie heeft duidelijk gemaakt dat ICT een krachtige tool kan zijn om het onderwijs te verbeteren. Het zou zonde zijn om dat zomaar weg te gooien.

In plaats van terug te krabbelen, kunnen scholen misschien beter zoeken naar een mix. Waarom niet het beste van beide werelden gebruiken? Dat zou niet alleen eer doen aan wat we hebben geleerd tijdens de pandemie, maar ook zorgen voor onderwijs dat klaar is voor de toekomst. Gezien de opkomst van AI zeker geen overbodige luxe

Kortom

Het is tijd om na te denken over hoe we ICT een blijvende plek kunnen geven in het onderwijs. Het compleet afwijzen van technologie voelt als een stap terug. Laten we voortbouwen op wat we hebben geleerd en een onderwijssysteem ontwikkelen dat klaar is voor de uitdagingen van de 21ste eeuw. Door rekening te houden met de feedback en zorgen, kunnen we streven naar een onderwijsmodel dat zowel innovatief als inclusief is, waarbij digitale en traditionele onderwijsmethoden elkaar aanvullen en versterken.

Hoe denken daar over?