Ict in de praktijk Spaarnesant

    Jip. Leerling groep 8 “de”┬álokale ICT expert liet mij zien wat de Zuiderpolder(dependance) doet met ICT in de […]