De Schaduw van Ouderlijke Controle.

Hoe Magister stress en communicatie in het onderwijs kan verstoren.

Bron: Klato.nl

 

Op het Fons Vitae Lyceum waar ik werkzaam ben worden we elkaar weer overstelpt met vragen over inzage mogelijkheden van aanwezige digitale tools. In deze moderne wereld van het onderwijs zijn deze technologische vooruitgangen onvermijdelijk geworden.


Een van de bekendste platforms die deze interactie tussen ouders, leraren en leerlingen heeft getransformeerd is Magister.
Hoewel het op het eerste gezicht een waardevol hulpmiddel lijkt om de leervoortgang(cijfers) van kinderen bij te houden, kan overmatige controle door ouders op dit platform schadelijke gevolgen hebben.


In deze blog ga ik hier dieper op in, over de ervaring van leerlingen wiens ouders een obsessieve controle uitoefenen op cijfers en huiswerk in Magister, Som2day, Itslearning etc. waardoor stress ontstaat en communicatie wordt bemoeilijkt.

Eerdere artikelen hierover geven al aan dat dit al veel langer speelt:

Nov 2018
Maart 2020

En er is vast meer, ook heb ik bij de vervanger van Twitter(X) https://mastodon.education

rondvraag gedaan en kreeg ik al reacties en een leuk artikel gedeeld.
https://waag.social/@fifischwarz/111040290988913208
Bron: Fifi Schwarz
 

 

**Ouderlijke Zorg vs. Ouderlijke Controle**

 

Laten we vooropstellen en benadrukken dat ouderlijke betrokkenheid voor de voortgang en prestaties van hun kinderen op zichzelf een goede zaak is. Ouders willen het beste voor hun kinderen en streven naar succes in hun opleiding. Het probleem ontstaat wanneer deze zorg omslaat in een obsessieve behoefte aan controle waarbij ouders elke cijferupdate en elk stuk huiswerk nauwlettend in de gaten houden.

 

 

**De Stressfactor**

 

Wanneer ouders de neiging hebben om elke stap van hun kinderen in Magister te volgen, wordt dit al snel een bron van immense stress voor de leerlingen (zie het artikel maart2020). Het gevoel te worden geobserveerd en beoordeeld op elk moment van hun schoolreis, zelfs zonder fysieke aanwezigheid van hun ouders op school, kan overweldigend zijn.
Leerlingen voelen de druk om perfecte cijfers te behalen en geen enkele fout te maken, wat kan leiden tot angststoornissen, slapeloosheid en andere stress gerelateerde problemen.
Tijdens toetsen zetten wij dan ook de cijfers inzage op slot. Rust is belangrijk

 

**Het gevoel van onafhankelijkheid verdwijnt**

 

Ouderlijke controle op Magister kan ook ernstige gevolgen hebben voor de ontwikkeling van de onafhankelijkheid van leerlingen. Ze leren niet om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen educatieve reis en zichzelf te organiseren omdat hun ouders dat al voor hen doen. Dit kan leiden tot een gebrek aan zelfvertrouwen en een gevoel van hulpeloosheid wanneer ze uiteindelijk op eigen benen moeten staan.

Terugdenkend naar mijn eigen schoolloopbaan moest ik een keer thuis gaan vertellen dat ik een onvoldoende had gekregen. Dat komt een keer uit maar heeft me wel gevormd door dat ik voor ik het thuis vertelde via school alles eraan had gedaan om deze onvoldoende recht te trekken. Ik nam eigen verantwoordelijkheid en het heeft mij gevormd.

 

**Communicatieproblemen**

 

Een ander ernstig gevolg van overmatige controle in Magister is dat de communicatie tussen ouders en kinderen dus vaak verslechtert. Leerlingen voelen zich bekritiseerd en onder druk gezet voordat ze zelf hebben kunnen communiceren. Waardoor ze terughoudend worden om met hun ouders te praten over hun schoolzorgen of andere problemen. Dit kan leiden tot een breuk in de ouder-kindrelatie, wat juist het tegenovergestelde is van wat ouders proberen te bereiken. Als school is het ook zaak tijdig te signaleren en te informeren

 

**Het vinden van balans**

 

Het is van vitaal belang dat ouders leren hoe ze een gezonde balans kunnen vinden tussen betrokkenheid en controle. Magister kan een nuttig hulpmiddel zijn om op de hoogte te blijven van de academische voortgang van hun kinderen, maar het moet niet worden gebruikt als een instrument om hen te controleren. In plaats daarvan kunnen ouders proberen open gesprekken aan te moedigen waarin kinderen zich gesteund voelen in plaats van bekritiseerd.

 

** Weg met de cijfers**

 

Veel terugkomend in het onderwijs is summatief toetsen. Want zijn cijfers nu wel echt een leervoortgang?
Summatief onderwijs verwijst naar een evaluatiemethode waarbij studenten aan het einde van een cursus, module of een specifieke periode worden beoordeeld op hun prestaties. Hier zijn enkele voordelen van summatief gebruik in het onderwijs:

Summatieve beoordelingen zijn als de kers op de taart van je leerinspanningen, ze markeren het einde van de rit. Hier zijn een paar pluspunten van summatieve beoordelingen.

 • Het is als de eindmeet halen: Summatieve beoordelingen zijn als dat moment waarop je eindelijk de finishlijn bereikt in een marathon. Ze laten zien wat je hebt bereikt na alle inspanningen die je hebt geleverd tijdens je studie.
 • Je krijgt een certificaat: Ze kunnen leiden tot officiële certificaten of diploma’s, wat een geweldige manier is om aan de wereld te laten zien dat je iets hebt bereikt. Het is als een trofee die je kunt laten zien.
 • Feest na de examens: Het vooruitzicht van summatieve beoordelingen kan studenten motiveren om hard te werken. En als het eenmaal voorbij is, kun je dat vieren met een groots feest of gewoon wat quality time voor jezelf.
 • Docenten kunnen pronken: Docenten kunnen ook trots zijn op hun studenten als ze zien dat ze de leerdoelen hebben behaald. Het is een moment van voldoening voor hen ook.
 • Een laatste kans om te schitteren: Als je goed hebt gestudeerd is dit je laatste kans om te schitteren. Je kunt laten zien wat je hebt geleerd en hoe ver je bent gekomen.

Bovenstaand werkt beter om dit tussentijds te doen, niet alleen maar achteraf. Dan is bijsturen makkelijker.

Dus, hoewel summatieve beoordelingen misschien wat stressvol lijken, hebben ze zeker hun voordelen. Het is als het moment waarop alle puzzelstukjes op hun plaats vallen en je kunt zeggen: “Ik heb het gedaan!” 🎓🌟
Nadelen, moment opnamen en wat toets je, kunstje om hogere cijfers te halen of de behaalde kennis

***14-9-2023 update***

Summatief is dus gebaseerd op cijfers, en ook een moment opname.
Formatief is gebaseerd op ondersteunend, open vragen en toets dialogen.

Dit laatste heeft mijn persoonlijk voorkeur, zeker nu ChatGPT met een opmars bezig is.
Formatieve meting is een onderwijsbenadering waarbij de focus ligt op het verzamelen van informatie over het leren van studenten tijdens het leerproces zelf, in plaats van na afloop van een cursus of les.

Met één groot voordeel, vermindering van stress: Omdat studenten weten dat ze voortdurende feedback ontvangen en de kans hebben om te verbeteren, kan formatieve meting de stress en angst verminderen die vaak gepaard gaan met traditionele summative beoordelingen zoals examens.

**Toets- en feedbackcultuur**

Bij summatief toetsen draait het voornamelijk om slagen of zakken, terwijl het bij formatief toetsen vooral draait om de feedback die de leerling na de toets ontvangt om verder te kunnen groeien. Op dit moment is formatief toetsen nog ondenkbaar op weg naar het centraal school examen.

Conclusie: Hoewel de digitale tools zoals Magister, Som2Day, Microsoft365 het voor ouders gemakkelijker maken om de leervoortgang van hun kinderen te kunnen volgen, moeten ouders voorzichtig zijn om niet te verstrikt te raken in een wanhopige cyclus van controle. Overmatige controle kan leiden tot stress, een gebrek aan onafhankelijkheid en communicatieproblemen tussen ouders en kinderen. Het is van essentieel belang dat ouders streven naar een gezonde balans om een positieve en ondersteunende omgeving voor hun kinderen te creëren waarin ze kunnen gedijen en groeien.

 

Wat is jullie mening hierover?

 

3 reacties

 1. Goed stuk.

  Zelf heb ik dit niet op deze manier bij de diverse scholen meegemaakt, eerder tegenovergesteld. Ouders kijken weinig tot niet in Magister. Bij oudergesprekken geeft de ouder aan daar geen behoefte aan te hebben. De opmerking die we horen is “als het niet goed gaat met zoon\dochter op school horen we het wel van u”.

  We bemerken ook dat het enigszins niveau gebonden is. In het lager niveau PrO\vmbo-onderwijs loggen ouders en leerling veel minder in. Het blijkt ook dat ouders vaak niet eens weten dat er een cijfer komt of een bepaalde toets is geweest.

  Naarmate niveau hoger is, havo\vwo blijkt dat ouder meer druk legt bij het kind en controleert via deze systemen.