1660 woningen op een postzegel, Floriade

Reden van deze blog is een tweet uitwisseling met een Raadslid PVDA Almere op Twitter.

Ik volg via Twitter de #raad036 en naast alle andere zaken die voor Almere van belang zijn komt daar regelmatig de “Floriade” voorbij. Beetje een hoofdpijndossier zo ondertussen.
Niet alleen voor de Almeerse burgers, maar ook voor de komende en vertrekkende kartrekkers en raadsleden van dit project.

IK ben eens in de openbare bronnen gedoken en wat info opgezocht over deze postzegel, met google kom je als eerste Omroepflevoland tegen.
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/165853/meerderheid-raad-wil-1-000-extra-woningen-in-floriadewijk

Een meerderheid in de gemeenteraad van Almere lijkt voor de bouw van 1.000 extra woningen in de toekomstige Floriadewijk in Almere te zijn. Dat zou betekenen dat er geen 660 maar 1.660 woningen in de wijk komen. De extra woningen zijn nodig om de grondexploitatie rond te krijgen. Citaat vanaf bovenstaand website.

Dit strookt dus al niet meer met de nog steeds online staande publieke versie bestemmingsplan van Almere

https://floriade.almere.nl/fileadmin/user_upload/Publieksversie_Bestemmingsplan_juli_2017_printversie.pdf

Letterlijk staat daar:
Begin 2017 lag het ontwerp bestemmingsplan ter inzage. Daarop zijn 24 zienswijzen binnengekomen. Deze hebben geleid tot aanpassingen in het ontwerp. De aanpassingen waren ook al meegenomen in de Gebiedsvisie Floriade Stadswijk. De belangrijkste aanpassingen op een rijtje:
Het maximum aantal woningen voor Floriade Stadswijk blijft 600. Er is met dit bestemmingsplan geen uitbreiding mogelijk tot 700, zoals oorspronkelijk wel in het ontwerp stond.
Het maximum aantal waterwoningen bedraagt 60 in plaats van 100. 

Maar goed zoals eerste werd aangehaald gaan we dus naar 1660 woningen toe voor de Floriade Wijk, waar de doelstelling is “behoud van het Floriade karakter” 

Ik ben van mening dat dit niet gaat lukken. Even de cijfers 1660 woningen. Op basis van dit aantal komt dit overeen met de wijk de Molenbuurt in Almere-buiten van 1648 woningen.
(Bron almere cijfer)

Kijken we naar de hoeveelheid groen in de wijk de Molenbuurt. Zijn er niet echt veel  boompartijen en groenstroken zoals het Eiland in het Weerwater nu wel heeft.

LET OP ik gebruik alleen deze wijk ter vergelijking op basis van het aantal woningen!!

Google maps geeft dat heel mooi weer, je kunt dan gelijk het verschil zien hoe “groen” het eiland nu is en de wijk de Molenbuurt
https://www.google.com/maps/place/Molenbuurt,+Almere/@52.3988671,5.2667283,1346m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x47c617937b2ba0a9:0xe0188dbb64361a71!8m2!3d52.3984217!4d5.2708704

Maken we daar weer een plaatje van ziet dat er dan zo uit.

Ben ik tegen de Floriade, zoals het nu wordt uitgevoerd JA. Was het na de Floriade een stadspark geworden NEE.

Almere had de kans gehad om juist van deze omgeving iets moois te maken. Water rondom met een rondje die je om het Weerwater kon maken. Mooi eiland met groen en natuur.

Voor nu groeit het dossier verder https://www.omroepflevoland.nl/dossier/floriade-2022#1 en zullen wij als Almeerse burgers tegen torenhoge flatgebouwen gaan kijken als ze de “groen” doelstelling willen behouden.

Kortom terug naar de stelling. Nee ik denk niet dat het “groen” terug te vinden is in deze nieuwe wijk, zeker niet in vergelijking met wat de andere wijken aan “groen” hebben

Wat mij het meeste zorgen baart is de onstabiele factor van bestuur en leiding. Op dit moment is in mijn ogen de enige die hier voordeel uit haalt de ondernemer die huizen gaat bouwen.

Hoop op een goed einde voor de Almeerse bevolking.
Eric Redegeld

 

 

5 reacties

  1. En volgens mij moet je ook nog eens nieuw aanbesteden als je de spelregels verandert en de mogelijkheidnvan 1.000 extra woningen toevoegd. Hadden anderen ook gewild!?

    1. Dat is inderdaad een terechte opmerking. Waar is de aanbesteding op uitgegeven. 700 woningen of gelijk al op de 1660 zonder kennisgeving burgers.