I have a dream “iLearnTech”

Mijn concept voor het oprichten van een #educatie : “iLearnTech.nl”


Generated with AI ∙ 13 oktober 2023 om 10:16 a.m

I. Inleiding

In een tijd waarin informatie, communicatie en technologie van cruciaal belang zijn en scholen vanaf 1 januari beperkingen ondervinden in het gebruik van mobiele apparaten als gevolg van nieuwe wetgeving, is er een groeiende behoefte aan een eigentijdse educatieve benadering. “iLearnTech.nl” is een innovatieve ICT-school gericht op het ontwikkelen van digitale vaardigheden en technologisch inzicht bij opgroeiende jongeren als aanvulling op traditionele onderwijsinstellingen. Hier volgt een concept voor de oprichting van deze school.

Mobiel, Tablet en Smartwatch verbod

II. Missie en Doelen

Missie: iLearnTech.nl heeft als missie jonge mensen voor te bereiden op de digitale toekomst en hen te voorzien van hoogwaardig onderwijs op het gebied van ICT en technologie als aanvulling op het traditionele onderwijs.

Doelen:
1. Digitale geletterdheid bevorderen: Jongeren voorbereiden op de digitale samenleving door hen kritische digitale vaardigheden, technologisch inzicht en mediawijsheid bij te brengen als aanvulling op de traditionele kernvakken.
2. Omgaan met mobiele technologie: Een curriculum ontwikkelen om jongeren verantwoord om te leren gaan met mobiele technologie en smartphones, terwijl traditionele scholen zich concentreren op hun kerndoelen.
3. Nettiquette: Leerlingen ethisch en respectvol leren communiceren en gedragen in de online wereld, terwijl ze hun kernvakken blijven bestuderen.
4. Coding: Studenten leren programmeren en coderen om logisch denken en probleemoplossende vaardigheden te ontwikkelen als een waardevolle aanvulling op hun traditionele onderwijs.
5. Samenwerking met de gemeenschap: iLearnTech.nl wil samenwerken met lokale bedrijven, experts en traditionele scholen om een rijke leeromgeving te creëren en digitale tools te bieden als aanvulling op het traditionele curriculum.

Generated with AI ∙ 13 oktober 2023 om 10:22 a.m.

III. Onderwijsprogramma

1. Aanvullende educatie: iLearnTech.nl zal zich richten op aanvullende educatie, terwijl traditionele scholen zich concentreren op de traditionele kernvakken.
2. Omgaan met mobiel: Studenten krijgen les in verantwoordelijk gebruik van mobiele technologie als aanvulling op hun reguliere curriculum.
3. Nettiquette: Ethiek, respect en online gedrag als een aanvulling op de traditionele onderwijsdoelen.
4. Coding en programmeerlessen: Studenten zullen extra mogelijkheden krijgen om te leren programmeren en de logica erachter, als aanvulling op hun traditionele studies.
5. Mediawijsheid: Opleiding over hoe media te interpreteren, kritische denkvaardigheden en informatiebeheer als een aanvulling op het traditionele onderwijs.
6. Praktische ervaring: Stages en samenwerkingsprojecten met bedrijven bieden aanvullende ervaring bovenop hun traditionele leerervaring.

IV. Leeromgeving

1. Moderne faciliteiten: iLearnTech.nl zal als eerste “online” en daarnaast state-of-the-art technologie, computerruimtes, makerspaces en laboratoria aanbieden om de aanvullende educatie te ondersteunen.
2. Gekwalificeerd personeel: Ervaren docenten en experts zullen de aanvullende educatie begeleiden en inspireren.
3. Interactieve leermethoden: De school zal interactieve lessen, projectgebaseerd leren en online bronnen gebruiken om de aanvullende educatie boeiend te maken.
4. Gemeenschapssamenwerking: Samenwerking met lokale bedrijven en ouders zal studenten blootstellen aan praktische situaties als aanvulling op hun traditionele onderwijs.

V. Toelating en Financiering

Toelating zal gebaseerd zijn op interesse in aanvullende digitale educatie en het vermogen om de reguliere kernvakken bij traditionele scholen bij te houden. iLearnTech.nl zal hopelijk worden gefinancierd via overheidsmiddelen, donaties en particuliere investeerders om de aanvullende educatie te ondersteunen.

VI. Toekomstvisie

iLearnTech.nl streeft ernaar jongeren voor te bereiden op een digitale toekomst en hen te voorzien van aanvullend onderwijs om te gedijen in de moderne samenleving. Door digitale vaardigheden, mediawijsheid en technologisch inzicht aan te vullen met traditionele kernvakken, zullen studenten worden uitgerust om bij te dragen aan innovatie en vooruitgang.

Dit aangepaste concept voor iLearnTech.nl is gericht op het bieden van aanvullend op het gebied van digitale vaardigheden en technologie, in reactie op de nieuwe wetgeving die scholen beperkt in het gebruik van mobiele apparaten. Het domein https://iLearnTech.nl kan worden gebruikt om de school online te vertegenwoordigen, lessen aan te bieden en informatie te verstrekken aan geïnteresseerden.

Wie doet met mij mee?
https://mastodon.education/about
Eric Redegeld