eTwinning is een “eitje”

Generated with AI ∙ 12 oktober 2023 om 2:13 p.m.

Internationalisering is een belangrijk onderdeel van het onderwijs in de 21e eeuw. Het biedt leerlingen de kans om kennis te maken met andere culturen, talen en perspectieven. Het stimuleert ook de ontwikkeling van vaardigheden zoals samenwerken, communiceren en creatief denken.
Maar hoe kun je internationalisering vormgeven in je klas? Een mogelijk antwoord is: met het platform eTwinning! 

eTwinning conferentie 2023

11oktober j.l was deze conferentie met als keynote speaker Barend Last. waar hij het had over hoe de wereld verandert, en als leraar verander je mee. Het thema van de conferentie was dan ook: “Met eTwinning wereldwijs, ontdek de toekomst van onderwijs.”
De rol van technologie (zowel digitaal als analoog). Wat verandert er nu eigenlijk echt? En hoe kun je daar als docent goed op inspelen?

eTwinning

eTwinning is een online platform voor scholen in Europa en daarbuiten. Het stelt leraren en leerlingen in staat om samen te werken aan projecten over verschillende onderwerpen, zoals kunst, wetenschap, geschiedenis, sport en nog veel meer. Je kunt eenvoudig contact leggen met scholen uit andere landen, ideeën uitwisselen, materialen delen en feedback geven. Je kunt ook gebruik maken van de vele hulpmiddelen en bronnen die eTwinning biedt, zoals webinars, workshops, badges en certificaten.

eTwinning is niet alleen leuk, maar ook leerzaam. Door deel te nemen aan eTwinning-projecten kunnen leerlingen hun kennis verdiepen, hun taalvaardigheid verbeteren, hun digitale competenties ontwikkelen en hun intercultureel bewustzijn vergroten. Ze kunnen ook nieuwe vrienden maken, hun zelfvertrouwen vergroten en hun motivatie verhogen. Bovendien kunnen ze hun eigen leerproces sturen en hun creativiteit uiten.

eTwinning is dus een geweldige manier om internationalisering in je klas te brengen. Het is gratis, flexibel en toegankelijk voor iedereen. Het maakt leren leuker, interessanter en betekenisvoller. Het opent de deur naar een wereld vol mogelijkheden. Waar wacht je nog op? Doe mee met eTwinning en ontdek het zelf!

Praktijkvoorbeelden.

Er zijn veel voorbeelden van succesvolle eTwinning-projecten die je kunt bekijken en je laten inspireren. Hier zijn enkele projecten die een nationale eTwinning prijs hebben gewonnen in de afgelopen jaren:

Biodiversity ‘n Bugs: Dit project ging over het belang van biodiversiteit en insecten voor ons ecosysteem. Leerlingen van 4 tot 8 jaar uit zes landen leerden over verschillende soorten insecten, hun leefomgeving, hun rol in de voedselketen en de bedreigingen die ze ondervinden. Ze deden ook activiteiten zoals het maken van insectenhotels, het tellen van insecten, het zingen van liedjes en het spelen van spelletjes. Dit project won de eTwinning prijs voor het primair onderwijs in 2021.

Escaping gender inequalities: a digital focus on Goal number 5 of the 2030 Agenda: Dit project richtte zich op het thema van genderongelijkheid in de wereld. Leerlingen van de bovenbouw uit vier landen onderzochten de situatie in hun eigen land en de andere deelnemende landen. Ze gebruikten verschillende digitale tools om informatie te verzamelen, te analyseren en te presenteren. Ze maakten ook digitale escape rooms waarin ze hun onderzoeksresultaten lieten zien. Dit project won de eTwinning prijs voor het voortgezet onderwijs in 2021.

What the Fake: Dit project ging over het fenomeen van nepnieuws en hoe je het kunt herkennen en bestrijden. Studenten van het middelbaar beroepsonderwijs uit vijf landen leerden over de oorzaken, gevolgen en strategieën om nepnieuws te voorkomen. Ze deden ook activiteiten zoals het maken van een nepnieuwsquiz, het schrijven van een nepnieuwsartikel, het ontwerpen van een poster en het opnemen van een podcast. Dit project won de eTwinning prijs voor het middelbaar beroepsonderwijs in 2021.

Soccer World Cup 2022: Dit project was gerelateerd aan het WK voetbal dat in 2022 in Qatar werd gehouden. Studenten van de opleiding Meubel Design uit vijf landen maakten kennis met voetbalregels, beroemde voetballers, de filosofie achter het WK, de cultuur en politiek in Qatar en de positieve en negatieve kanten van de grootschalige wedstrijd. Ze ontwikkelden ook een logo en een trailer voor een duurzamere Soccer World Cup in de toekomst. Dit project won de eTwinning prijs voor het middelbaar beroepsonderwijs in 2022.

e-Visitors: Dit project was een virtuele reis door Europa. Leerlingen van de tweede klas gymnasium en vwo uit zeven landen leerden meer over elkaars cultuur, tradities, geschiedenis, onderwijssystemen, gastronomie en landschappen. Ze deden ook activiteiten zoals quizzen, onderzoek naar cultureel erfgoed, recepten uitwisselen en video’s maken. Dit project won de eTwinning prijs voor het voortgezet onderwijs in 2022.

The European Elections: This is how we voted!: Dit project was gekoppeld aan de Europese verkiezingen die in mei 2019 plaatsvonden. Leerlingen van groep 7 en 8 uit vier landen leerden over de Europese Unie, de verkiezingsprocedure, de politieke partijen en hun standpunten. Ze deden ook activiteiten zoals het maken van een stemwijzer, het houden van een debat, het organiseren van een verkiezingsdag en het vergelijken van de uitslagen. Dit project won de eTwinning prijs voor het primair onderwijs in 2019.

Dan nu het “eitje” 

Om deel te nemen aan eTwinning moet je eerst een account aanmaken op het Europese Schoolonderwijs Platform. Je kunt je registreren als gebruiker met EU Login (toegang hier en een validatieverzoek indienen bij de Nationale Ondersteuningsorganisatie in het land waar je school zich bevindt.  
Zodra je account is gevalideerd, kun je inloggen op het eTwinning-gedeelte van het platform en contact zoeken met andere scholen in Europa die geïnteresseerd zijn in samenwerking.  

e kunt ook deelnemen aan bestaande projecten of je eigen projecten starten. Je kunt gebruik maken van de vele hulpmiddelen en bronnen die eTwinning biedt, zoals webinars, workshops, badges en certificaten

Of raak geïnspireerd door hierboven eerder vermelde prijswinnaars. 

Voor meer informatie over eTwinning kun je terecht bij de website van NUFFIC 2  of bij de website van eTwinning zelf. 

Tijd 

De tijd die nodig is om een project op te zetten via eTwinning kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals het onderwerp, de doelgroep, de doelstellingen, de activiteiten, de duur en de betrokken partners. Er is geen vaste regel voor hoelang een project moet duren of hoeveel tijd je eraan moet besteden.  
Het hangt af van je eigen planning, beschikbaarheid en voorkeuren. Sommige projecten kunnen slechts een paar weken duren, terwijl andere een heel schooljaar of langer kunnen beslaan. Sommige projecten kunnen een paar uur per week vergen, terwijl andere meer of minder intensief kunnen zijn. 

Doe het eens inplaats van, Jouw rekenles kun je ook met een partner in Frankrijk doen. Of je practicum met Spanje 

Het belangrijkste is dat je een project kiest dat aansluit bij je eigen interesses, doelen en curriculum, en dat je samenwerkt met partners die gemotiveerd en betrouwbaar zijn.  
Je kunt contact leggen met andere scholen in Europa die geïnteresseerd zijn in samenwerking via het Europese Schoolonderwijs Platform.  
Je kunt ook deelnemen aan bestaande projecten of je eigen projecten starten. Het opzetten van een project via eTwinning kan een leuke en leerzame ervaring zijn voor jou en je leerlingen.

Workshops & ambassadeurs
In sommige gevallen is het gewenst om meer persoonlijke uitleg te krijgen over het platform en extra hulp bij het starten met eTwinning. Wij bieden verschillende gratis online trainingen, webinars, bijeenkomsten en workshops. Daarnaast hebben wij een enthousiaste groep eTwinning ambassadeurs in alle regio’s van Nederland om die extra ondersteuning te bieden.

Ambassadeurs
eTwinning-ambassadeurs zijn leerkrachten met jaren ervaring in Europees projectwerk. Ze maken deel uit van een Europees netwerk dat eTwinning promoot en leerkrachten ondersteunt bij hun internationale inspanningen. In Nederland zijn er een twintigtal ambassadeurs actief. Ze helpen jou graag op weg bij jouw eerste stappen richting internationalisering.

 

Ik wens je veel succes! 😊