Het Einde van Digitalisering in de Klas:  

Een Nieuw Tijdperk Begint 

 

 

In de afgelopen decennia heeft de digitalisering ons dagelijks leven volledig getransformeerd. Van smartphones tot tablets tot laptops, we zijn gaan leven in een tijdperk waarin technologie overal aanwezig is.  
Dit heeft zich ook uitgebreid naar het onderwijs, waarbij scholen digitale hulpmiddelen hebben omarmd om het leerproces te verbeteren. Maar nu staat de discussie over het gebruik van mobiele telefoons in de klas centraal, en vanaf 2024 worden ze in sommige gevallen volledig verbannen. 

De beslissing om mobiele telefoons uit de klas te weren, roept belangrijke vragen op over de toekomst van digitalisering in het onderwijs. Is dit het einde van een tijdperk waarin technologie een integraal onderdeel was van het leerproces? 

Eens, in de klas horen ze niet thuis! Maar een totale ban zoals nu scholen inzetten slaat in mijn ogen de plank mis. Ook excuus van “ze schrijven niet meer” staat los van de “Mobiel”

 

ICT de onderwijsrevolutie 

De digitalisering in het onderwijs bracht een revolutie teweeg. Leerlingen konden toegang krijgen tot onuitputtelijke bronnen, educatieve apps en online lesmateriaal. Docenten konden leerlingen op nieuwe en boeiende manieren onderwijzen. Het leek erop dat technologie de sleutel was tot een beter onderwijs. 

Keerzijde van deze Technologie 

Maar met de groei van technologie ontstonden ook problemen. Mobiele telefoons, hoewel potentieel krachtige leermiddelen, werden vaak afleidingen in de klas. Sociale media, berichtendiensten, geluiden en games vormden een constante verleiding voor leerlingen, waardoor de concentratie op de les verminderde. 

 Balans Herstellen 

 Om de balans tussen technologie en onderwijs te herstellen, hebben sommige scholen besloten mobiele telefoons volledig tijdens de schooldag te verbieden. Dit is in mijn ogen een drastische stap, maar het benadrukt wel de noodzaak om de leeromgeving te beschermen tegen afleidingen. 

Is er nog toekomst voor de Digitalisering 

Het verbannen van mobiele telefoons betekent niet het einde van digitalisering in het onderwijs. Integendeel, het is een kans om na te denken over hoe we technologie effectiever kunnen inzetten. Scholen kunnen investeren in specifieke apparaten en software die het leerproces verbeteren zonder afleiding te veroorzaken. 
Het einde van digitalisering in de klas betekent niet het einde van technologie in het onderwijs, maar eerder het begin van een nieuw tijdperk waarin we bewuster omgaan met technologie. Het is een kans om de voordelen van digitalisering te behouden zonder de nadelen ervan te laten overheersen. 

 

In de wereld van het onderwijs moeten we streven naar een evenwicht tussen technologie en traditioneel leren. Het verbannen van mobiele telefoons is een stap in die richting, en het opent de deur naar innovatieve benaderingen die het leerproces kunnen verrijken zonder afleiding. Het is een kans om de kracht van technologie te behouden terwijl we ons richten op wat echt belangrijk is: effectief onderwijs. 

 

Het einde van digitalisering in de klas is misschien het begin van een slimmer, evenwichtiger en effectiever onderwijssysteem. 

 

 

 

Succesverhaal Covid-19 

Maar laten we het belang van digitale middelen tijdens de COVID-19-pandemie niet vergeten in het kader van deze discussie. 
Tijdens de COVID-19-pandemie stond de wereld voor een ongekende uitdaging: scholen moesten sluiten en het traditionele lesgeven was niet langer mogelijk. Op dat moment kwamen digitale middelen naar voren als een ware redding. Online lessen, e-learningplatforms zoal Teams en Google, mobiele telefoons en andere digitale communicatiemiddelen stelden scholen in staat om het onderwijs gewoon voort te zetten. 
Deze digitale oplossingen bewezen hun waarde in tijden van crisis. Leerlingen konden vanuit huis toegang krijgen tot lesmateriaal, communiceren met docenten en hun educatieve reis voortzetten. Het was een herinnering aan de flexibiliteit en veerkracht van digitalisering in het onderwijs. 

 

Alzheimer moment in het onderwijs 

Het is ironisch dat, terwijl we de waarde van digitale middelen tijdens de pandemie hebben erkend, sommige scholen nu de discussie voeren om mobiele telefoons en Tablets uit de klas te verbannen. In zekere zin lijkt dit een vergetelheid van de lessen die we hebben geleerd. Digitale hulpmiddelen hebben bewezen ons onderwijs te kunnen ondersteunen, maar we moeten ervoor zorgen dat we ze op een constructieve manier gebruiken. In een artikel wordt de term “Revenge gedrag” aangehaald. 
Gewoon, om weer datgene terug te pakken waarvan mensen het idee hebben dat het ze ontnomen is. In eerste instantie zullen we massaal teruggaan naar dat contact dat we zo gemist hebben. Maar de gulden hybride midden weg wordt nu totaal weggelaten  

 

Terugkijken naar successen 

 In plaats van digitalisering volledig af te wijzen, zouden we moeten teruggrijpen en kijken naar de successen die we ook hebben behaald tijdens de pandemie. Scholen kunnen deze ervaringen gebruiken om te begrijpen hoe digitale middelen effectief kunnen worden geïntegreerd in het klaslokaal zonder afleiding te veroorzaken. Het is een kans om een gebalanceerde benadering te vinden waarin technologie als een waardevol hulpmiddel wordt beschouwd, in plaats van een constante afleiding. 

Het onthouden van de waarde van digitalisering tijdens de pandemie is van cruciaal belang om het potentieel ervan in het onderwijs te maximaliseren. Het is niet het einde, maar eerder een heroriëntatie naar een slimmer gebruik van technologie in het klaslokaal, met inachtneming van zowel de voordelen als de uitdagingen.  

Bron: https://actualites.adventiste.org/le-comite-annuel-2021-de-la-conference-generale-a-teste-les-possibilites-de-la-technologie-moderne-video/.